Tin Toys / robotboat
Polaroid 20" x 24" Terry Towery

robotboat